ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πριν την έναρξη του Προγράμματος Προμηθέας τον Φεβρουάριο του 2013, η Ελλάδα δεν είχε κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για θύματα βασανιστηρίων. Μέσα από αυτό το έργο, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και οι συνεργάτες του, το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ και το Danish Institute Against Torture, αντιμετώπισαν αυτήν την ανάγκη ιδρύοντας μια Μονάδα Αποκατάστασης, στο οποίο τα θύματα μπορούν να λάβουν ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και νομική βοήθεια. Επιπλέον το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει την γνώση των επαγγελματιών, παρέχοντας εκπαίδευση στα μέλη της Μονάδας Αποκατάστασης καθώς και σε Έλληνες επαγγελματίες.

ARE YOU A TORTURE VICTIM?

112

The number of countries in which citizens were tortured over the past year

49

The number of different physical tortures that have been documented

49

Years since the United Nations Convention against Torture entered into force

52

The number of victims treated during the 1st semester of Prometheus

20%

Of all refuge seekers have fallen victims of torture

ΓΙΑΤΙ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ";

Ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους Θεούς και έδωσε φως στους ανθρώπους. Για το λόγo αυτό ο Δίας τον καταδίκασε σε αιώνιο μαρτύριο, και έστελνε κάθε μέρα έναν αετό που τρεφόταν από το συκώτι του.

Ο Προμηθέας είναι το σύμβολο του πόνου και των βασανιστηρίων, αλλά και το σύμβολο της άσκησης της γνώσης και της σοφίας. Για το λόγo αυτό επιλέξαμε να δώσουμε το όνομα του Προμηθέα από την Ελληνική Μυθολογία στο νέο μας Πρόγραμμα το οποίο έχει στόχο να ανακουφίσει τα θύματα βασανιστηρίων από τον πόνο και τις τραυματικές συνέπειες που βίωσαν, αλλά και να εκπαιδεύσει Έλληνες επαγγελματίες, εξειδικεύοντάς τους στην ταυτοποίηση και στην αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων.

ARE YOU A TORTURE VICTIM?