Μετά την αναστολή λειτουργίας του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (ΙΚΑΘΒ), το 2008, και έως την έναρξη του Προγράμματος «Προμηθέας», το Φεβρουάριο του 2013, στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο ολιστικό πρόγραμμα αποκατάστασης για επιβιώσαντες βασανιστηρίων.

Το πρόγραμμα «Προμηθέας Ι: Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων» υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με την τέως πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και ιδρύτρια του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων της Αθήνας (ΙΚΑΘΒ), Δρ. Μαρία Πίνιου-Καλλή, το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και το Δανικό Ινστιτούτο κατά των Βασανιστηρίων«DIGNITY». Στόχος του προγράμματος ήταν η κάλυψη της ανάγκης ταυτοποίησης και υποστήριξης της ευάλωτης ομάδας των επιβιωσάντων βασανιστηρίων, με τη δημιουργία Μονάδας Αποκατάστασης. Εκεί, τα θύματα βασανιστηρίων είχαν τη δυνατότητα να λάβουν ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη, με σκοπό την αποτελεσματική πλαισίωσή τους κατά τη διαδικασία αναζήτησης διεθνούς προστασίας και, εν τέλει, την ιατρική και ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους.

Η συνέχεια του προγράμματος εξασφαλίστηκε με το πρόγραμμα «Προμηθέας II» το οποίο υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ-Συνειρμός, τη ΜΚΟ REDRESS, το Centre for Trauma Asylum and Refugees – Πανεπιστήμιο του Essex και το Human Rights Foundation of Turkey.

Η διάρκεια του έργου ήταν 18 μήνες και στόχοι του:

  • Η περαιτέρω εξειδίκευση της Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων,
  • Η ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδος στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων και
  • Η κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων βασανιστηρίων.

Από τον Οκτώβριο του 2014 στο πλαίσιο της δουλειάς τους με τα θύματα βασανιστηρίων το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ-Συνειρμός συνεργάστηκαν με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο δράσης τους για την ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων που έχουν υποστεί βία.

Το Πρόγραμμα αρχικά χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως και τον Ιανουάριο του 2017. Στη συνέχεια εκτάκτως χρηματοδοτήθηκε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του και από τον Ιούνιο του 2017 έως και τον Μάιο του 2018 και από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι και σήμερα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.