Διατηρώντας απόλυτο σεβασμό για τα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων, πιστεύουμε ότι μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από την εξέταση των επιμέρους χαρακτηριστικών των πρώτων 63 περιπτώσεων επιζήσαντων βασανιστηρίων.

Οι περισσότεροι εξυπηρετούμενοι του Προγράμματος είναι μεταξύ 30 και 40 χρονών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι άνδρες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την Τουρκία, το Ιράν και το Αφγανιστάν να ακολουθούν. Οι μισοί είναι άγαμοι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ένα τρίτο των θυμάτων είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Σχεδόν όλοι παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, γεγονός που δικαιολογεί το υψηλό αρχικό αίτημα των εξυπηρετούμενων για ιατρική βοήθεια. Μόνο 6 από το σύνολο των θυμάτων δεν έχουν συλληφθεί στη χώρα καταγωγής τους, με την πιο συχνή αιτία φυλάκισής τους να είναι η πολιτική τους δράση. Είναι ακόμη σημαντικό να τονίσουμε ότι κανένα θύμα βασανιστηρίων δεν έχει συλληφθεί για παράνομες ενέργειες. Ενώ πάνω από τα δύο τρίτα εργάζονταν στη χώρα τους, μόνο το ένα τρίτο έχει καταφέρει να βρει κάποια απασχόληση στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται και στην επιλογή της απασχόλησης ως το μακροπρόθεσμο στόχο των περισσότερων από τους εξυπηρετούμενους. Όσον αφορά τις μεθόδους βασανιστηρίων, ο μη-συστηματικός ξυλοδαρμός και οι απειλές εναντίον του θύματος αποτελούν τις πιο συχνές μεθόδους σωματικών και ψυχολογικών βασανιστηρίων αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω σχόλια αφορούν αποκλειστικά τις υποθέσεις που έχει εξυπηρετήσει το Πρόγραμμα Προμηθέας και δεν μπορούν να αντληθούν γενικότερα συμπεράσματα αποκλειστικά με βάση αυτά τα ευρήματα.