ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι επιπτώσεις των βασανιστηρίων είναι πάντα εξατομικευμένες και παραμένουν μέρος της ζωής κάθε επιζώντα βασανιστηρίων. Οι επιπτώσεις μπορούν να είναι σωματικές ή/και ψυχολογικές και πρέπει να εξετάζονται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Τα βασανιστήρια μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα.

Τόσο οι σωματικές όσο και οι ψυχολογικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας, του μετά-τραυματικού στρες, του έντονου άγχους, της αϋπνίας, της κατάθλιψης, της αίσθησης ενοχής, ντροπής ή ταπείνωσης και άλλες ψυχολογικές διαταραχές, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τους επιζώντες βασανιστηρίων. Οι συνέπειες πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν μέσω της παροχής βοήθειας και της αποκατάστασης.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Πρόγραμμα «Προμηθέας» στοχεύει στη βελτίωση και στην εξειδίκευση των γνώσεων σε θέματα βασανιστηρίων στην Ελλάδα καθώς και στη δημιουργία ενός δικτύου νέων επαγγελματιών που είτε δουλεύουν ήδη, είτε επιθυμούν να δουλέψουν με θύματα βασανιστηρίων.

Οι επαγγελματίες του προγράμματος έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στη διοργάνωση και υλοποίηση Μονάδας Ταυτοποίησης και Αποκατάστασης, όπως και στην πολύπλευρη θεραπεία των θυμάτων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων από το Human Right Foundation of Turkey και τη REDRESS, αλλά και από τον εταίρο του Προγράμματος DIGNITY, σε συνεργασία με ειδικούς από την Ελλάδα.

Σήμερα οι επαγγελματίες μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιώντας σεμνάρια και διαλέξεις σε επαγγελματίες του πεδίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.