Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων από την Ελλάδα

April 24, 2014 8:35 am

Το ΕΣΠ καλωσόρισε την κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας από τη χώρα μας. Η Βουλή προχώρησε στην ψήφιση του σχετικού νόμου στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ενώ στις 11 Φεβρουαρίου 2014, και κατόπιν της ολοκλήρωσης της εθνικής διαδικασίας, η Ελλάδα έγινε το 72ο κράτος που εισχώρησε στο Πρωτοκόλλου.

Σε γενικές γραμμές, το Πρωτόκολλο οδηγεί στη δημιουργία ενός συστήματος τακτικών επισκέψεων από ανεξάρτητα διεθνή και εθνικά όργανα σε χώρους, όπου τα άτομα στερούνται την ελευθερία τους, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, θεσπίζονται Εθνικοί Μηχανισμοί Πρόληψης και, σε διεθνές επίπεδο, μια Υποεπιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων. Αποστολή της Υποεπιτροπής είναι η πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους κράτησης, η παροχή Συστάσεων προς τα κράτη και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των νέο-ιδρυθέντων Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης.

Στη χώρα μας, ο Συνήγορος του Πολίτη επιλέχτηκε ως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης και έχει επιφορτιστεί με την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ακολουθείστε τον επίσημο σύνδεσμο της Βουλής, όπου θα βρείτε το κείμενο του Νόμου 4228/ΦΕΚ Α 7/10.01.2014 και τα πρακτικά της Ολομέλειας:

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia/?law_id=9f7135b1-0c5d-4aa4-a8e1-c38e74d38b8f

← back