Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων «Προμηθέας», υλοποιείται από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Κέντρο Ημέρας «Συνειρμός/ Βαβέλ», σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Πρόγραμμα για την υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων που έχουν υποστεί βασανιστήρια ή κακομεταχείριση) και χρηματοδοτείται από τον Ιούνιο 2017 έως και το Μάιο 2018 από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ολιστικής αποκατάστασης των επακόλουθων των βασανιστηρίων που έχουν υποστεί αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, σε νομικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και ιατρικό επίπεδο. Η διεπιστημονική συνεργασία είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς συνδυάζουν την εμπειρία τους σε αλληλοσυμπληρούμενους τομείς για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ της ΜΚΟ ΣΥΝ-ειρμός με ειδικότητα στην ψυχολογική υποστήριξη των μεταναστών, το ΕΣΠ με τη μακρόχρονη πορεία του στη στήριξη προσφύγων και ατόμων που δικαιούνται διεθνούς προστασία και οι Γιατροί χωρίς Σύνορα με μια μακρά ιστορία παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διεπιστημονική συνεργασία είναι το βασικό εργαλείο για την επιτυχία του προγράμματος και εξυπηρετείται μέσα από την κοινή διαχείριση των περιστατικών από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων (γιατροί, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι) των τριών οργανώσεων. Οι δικηγόροι και οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΣΠ συνεργάζονται στενά με τους επαγγελματίες του Κ.Η. ΒΑΒΕΛ και των ΓΧΣ, παραπέμποντας σε αυτούς επιζώντες βασανιστηρίων που υποστηρίζουν νομικά και κοινωνικά, προκειμένου να λάβουν, ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη, ψυχολογική, ιατρική και ψυχιατρική υποστήριξη. Αντίστοιχα, αναλαμβάνουν τη νομική και κοινωνική υποστήριξη επιζώντων βασανιστηρίων που παραπέμπονται από τις παραπάνω οργανώσεις.

Το πλαίσιο συνεργασίας συμπυκνώνεται στον καταμερισμό της εποπτείας επιμέρους όψεων της πλαισίωσης των εξυπηρετούμενων από τους αρμόδιους επαγγελματίες και την τακτική επικοινωνία μεταξύ τους προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε εξυπηρετούμενο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η ομάδα εφαρμόζει μία ανθρωποκεντρική προέγγιση εξειδικευμένη στα δικαιώματα των επιζώντων βασανιστηρίων.